« Hoe ziet de 'gezonde' wijk van de toekomst eruit?»

Gepubliceerd op 09-11-2017

Vergrijzing, langer thuis wonen, extramuralisering, meer eenpersoonshuishoudens, …. Slechts enkele ontwikkelingen die van invloed zijn op de fysieke en sociale structuur van de wijk. De woningen, de openbare gebouwen, de mensen, de winkels, de voorzieningen, de verenigingen, de openbare ruimte… Alles samen geeft een antwoord op de maatschappelijke vraagstukken van nu en de toekomst. Belangrijk dus dat je hier samen met de betrokken partijen of als wijk een ambitie of visie op hebt en ook op de ontwikkelingen inspeelt.

Kwetsbaarheid achter de voordeur

Verschillende partijen spelen hierbij een rol, groot, klein, formeel en informeel. Zo biedt de gemeente toegang tot WMO-voorzieningen. Begin november stond een artikel in Trouw met de kop “Gemeente kan zorgtaak best aan” (onderzoek naar de werking van de WMO). De overheveling van zorg van het Rijk naar gemeenten leidde tot veel ongerustheid. Maar het onderzoek geeft aan: “Het nieuwe systeem werkt heel aardig. De overheveling van taken naar de gemeente is precies verlopen zoals de wet het bedoeld heeft. De toegang is er en de procesmatige kant is volgens de wet goed ingericht.”

Het onderzoek laat ook de andere kant van de medaille zien. Sommige hardnekkige problemen kunnen niet worden opgelost door de geboden ondersteuning. Een kwart van de cliënten lukt het niet om contacten buiten de deur te hebben. En een op de vijf mensen voelt zich zeer eenzaam.

Dat is schrijnend omdat juist redzaamheid, leefbaarheid en participatie doelen van de Wmo zijn. Dat thuiswonen lukt, maar een deel van de inwoners kwijnt wel weg. Van de 65-plussers in Helmond voelt 53% zich eenzaam, 26% voelt zich niet (zo) gelukkig en 23% heeft geen hulp beschikbaar in de omgeving. Pittige cijfers.

Fijn wonen en oud worden in de wijk dat doe je samen!

Participatie, leefbaarheid, redzaamheid zijn niet langer strikt het domein van de zorg- en WMO-professionals, maar van ons allemaal. Samen zorgen we ervoor dat jij, ik en andere mensen zolang mogelijk fijn en zelfstandig kunnen wonen en leven in hun eigen omgeving. Vandaag heeft de buurvrouw of buurman even hulp nodig en volgende week ben je dat misschien zelf.

Kortom: fijn wonen en oud worden dat doe je samen!

En met samen bedoel ik ook echt samen: inwoners, sociale netwerken, wijkverenigingen, wijkwerkers, zorgprofessionals, woningbouwcorporatie, wijkhuis, huisarts, ondernemers, culturele instanties, onderwijs, gemeente, de buurt. Samen mogelijk maken wat nodig is om de redzaamheid en de sociale structuur voor en door de wijk te verstevigen.  

Wil je meer weten of ben je benieuwd naar een aanpak die kan helpen? Lees ook mijn blog over een collectieve ontwerpbenadering.
Ik kom graag langs om van gedachten te wisselen.  

 

15113549893734cc2ac6f5106948ed31c33af0d6e7.jpg