Wat is sociale impact?

Gepubliceerd op 04-09-2017

Elke organisatie of initiatief met een maatschappelijke relevantie heeft een bepaalde impact op de samenleving. Ook wel social impact genoemd.

Social impact is meer dan resultaat!

Impact gaat om datgene wat jouw organisatie of jouw project daadwerkelijk veranderd in de maatschappij. Het heeft te maken met een duurzame verandering die je wilt realiseren op maatschappelijke uitdagingen zoals “hoe kunnen we zorgen dat onze stad armoedevrij is?” of “wat doen we met de grote groep jongeren die jaarlijks vroegtijdig school verlaten?” of “hoe zorgen we dat iedereen in onze stad kan meedoen en vooruitkomen?” Het kan gaan over impact in een netwerk, op inwoners of een specifieke doelgroep zoals vroegtijdig schoolverlaters, daklozen of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Van belang is het verschil tussen outcome en impact. Hierbij kun je denken aan het verschil tussen de directe gevolgen van acties en de lange termijn gevolgen die daaraan vast hangen. Wanneer we dit toepassen op organisaties met een maatschappelijke relevantie kunnen we bijvoorbeeld kijken naar een project wat erop gericht is mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Het resultaat is dat er een x aantal mensen aan een baan worden geholpen, de effecten kunnen veel groter zijn. Welke gevolgen heeft dit op hun leven bijvoorbeeld.
Sociale impact is dus meer dan het resultaat van een project en gaat niet om een lineair traject van A naar B. Het gaat om anders denken en duurzame verandering teweeg brengen. 

Wat is de maatschappelijke meerwaarde van jouw organisatie in de samenleving?
Als je dat weet dan kun je processen inrichten op het realiseren van de beoogde impact.

15041248736e3d64b2e9628a1413ebdfd7f197b369.jpg