Procesbegeleiding in sociale innovatie

Ik help je mensen en processen echt in beweging te krijgen en de innovatiekracht optimaal te benutten.

Geen traditionele aanpak, papieren plannen of saaie overleggen. Innovatie begint met energie en passie vanuit mensen. Verbinden, commitment, gezamenlijke doelen, samen stappen zetten, regels los durven laten, experimenteren en successen delen.

We gaan aan de slag met een vraagstuk uit jouw organisatie of netwerk. Actuele thema's zoals de zorgkloof, participatie, leefbaarheid, eenzaamheid, wijkontwikkeling, sociale tweedeling, inclusieve wijk, integratie, jongeren, .. en ook nieuwe samenwerkingen, verbinding van de systeemwereld met onze leefwereld, ... Het is aan de orde van de dag. 

Als procesbegeleider daag ik de mensen uit om samen (nieuwe) betekenissen te geven en verbindingen te leggen voor het specifieke vraagstuk. Echte co-creatie, vanuit alle hoeken. Zo komen we tot andere perspectieven en ideeën. We buigen problemen om in gezamenlijk perspectief, kansen en beweging.  

Ik spreek de creativiteit, verantwoordelijkheid en ambitie van de mensen aan en daarop bouwen we verder. Mensen voelen zich zelf eigenaar van het resultaat dat ze met elkaar maken.

BOOST OP MAAT
Onafhankelijk en betrokken zorg ik voor een procesaanpak die werkt. Het is altijd een traject op maat, afhankelijk van uw vraag. Mijn rol kan variëren van procesbegeleider in een langdurend transformerend traject tot het begeleiden van korte BOOST sessies: 

THERE'S NO FINISH LINE 
Onze maatschappij is continu in beweging. Veranderingen zijn een constante factor. De manier van het goed benutten van co-creatie en innovatie is dus geen kwestie van een eenmalige boost. Het is een manier van denken en blijven doen die je leert toepassen tijdens het traject.

MEER WETEN? 
Bel, mail of app me. Ik kom graag langs.
En linken kan op LinkedIn.