Samen voor Elkaar in de wijk

15103219041a68090a70e16f8535008785aa026d7c.png

Vergrijzing, eenzaamheid en sluiten van het steunpunt
Stiphout is de meeste grijze wijk van Helmond. 1 op de 3 inwoners is 65 jaar of ouder en het aantal ouderen neemt toe. In Helmond voelt 53% van de 65-plussers zich eenzaam. En de zorgorganisatie sluit de deuren van het ontmoet- en steunpunt in de wijk. De wijkraad worstelt met dit probleem en vraagt de gemeente hoe het zit met het ouderenbeleid. Daar komt in eerste instantie weinig respons. 

 

Wat doe ik?
Als procesbegeleider help ik om het vraagstuk te analyseren, uitdagingen te benoemen, het probleem te vertalen in een gewenste richting en de eerste stappen in die richting te zetten. En bovenal: de creativiteit en de kracht van de wijk activeren en benutten. We starten met een kick off sessie met een kerngroep in de wijk. Met die groep zoomen we in op: wat gaat goed in de wijk (wat is de kracht van de wijk, waar zijn we trots op) en welke ontwikkelingen, trends en uitdagingen zien we? We formuleren een ambitie en de belangrijkste thema's. De thema's geven we invulling en vanuit die basis organiseren we een brainstormbijeenkomst met een brede vertegenwoordiging vanuit de wijk om behoeften en ideeën op te halen. De ideeën met het meeste draagvlak worden verder uitgewerkt en we zetten de eerste stappen om deze met de wijk te realiseren. 

 

Resultaat "Samen voor Elkaar"
Een positieve mindset en gedragen ambitie "Samen Voor Elkaar" met de centrale vraag: hoe kunnen we samen zorgen dat Stiphout een fijne wijk blijft om in te wonen? Voor jong en oud. Het heeft de wijk inzicht gegeven in hun eigen rol en hoe daarmee om te gaan. In plaats van mopperen op wat niet goed gaat is er nu postieve energie om aan de slag te gaan en samen te bouwen aan een fijne wijk. 
Op de brainstormbijeenkomst zijn op de thema’s ouderen, jongeren en wonen veel behoeften en ideeën opgehaald. Naast inwoners waren gemeente, zorgorganisaties, woningbouwcorporatie, kerk, ondernemers en vele wijkverenigingen aanwezig. Er zijn nieuwe verbindingen gelegd.
De ideeën met het meeste draagvlak worden verder uitgewerkt. Het steunpunt blijft open: dat gaat de wijk zelf runnen en verbreden tot een echte ontmoetingsplek voor en door de wijk. Met een laagdrempelige communicatie en persoonlijke benadering is het gelukt om vrijwilligers te vinden. Ook komt een achter de voordeur aanpak om de zeer eenzame mensen te bereiken, in samenwerking met de huisarts. Inwoners zetten een eigen maaltijdservice op met een lokale horecaondernemer, organiseren maatjesprojecten, ... en nog meer. 
Kortom: er is echt een positieve beweging in gang gezet onder de vlag Samen voor Elkaar!

foto brainstorm stiphout.jpgfoto2 brainstorm stiphout.jpg